Yuzawa Grand Hotel

湯沢グランドホテル

Located in the center of the hot spring town, in the distance you can see the Echigo Miyama and Tanigawa mountains. Apart from "Kuri-ri no yu", there is also a garden-like outdoor bath and jacuzzi with outstanding opening.

เลือกพื้นที่
พื้นที่ยุซาวะ / อุโอนุมะ
เลือกหมวดหมู่
เรียวกัง

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2494

ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม

หมายเลขโทรศัพท์025-784-2351
หมายเลขแฟกซ์025-784-4520
ที่อยู่อีเมลgh-yoyaku@yuzawagrandhotel.jp
เว็บไซต์