Osado Skyline

大佐渡スカイライン

เส้นทางขับรถยาว 30 กิโลเมตรที่มีวิวพาโนราม่าอันยิ่งใหญ่ของซาโดะให้เพลิดเพลิน แผ่กว้างไปด้วยทิวทัศน์สวยงามของพืชพรรณสีเขียว ใบไม้เปลี่ยนสี และวิวตามฤดูกาลต่างๆ

Osado Skyline เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากขับรถเช่าพลางชมวิวสวยๆ ของซาโดะ เป็นเส้นทางชมวิวบนส่วนเหนือของเกาะซาโดะ มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตรเลาะไปตามเทือกเขาโอซาโดะ จุดที่สูงสุดมีความสูงถึงกว่า 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

สามารถชมวิวมุมสูงของเกาะซาโดะได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นอ่าวมาโนะ ที่ราบคุนินากะ หรือเทือกเขาโคซาโดะ ช่วยให้สัมผัสได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของเกาะซาโดะ

บริเวณนี้มีป่าโบราณที่แทบไม่ถูกรุกรานจากมนุษย์หลงเหลืออยู่ โดยจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันสดใสในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ราวปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน

เลือกพื้นที่
พื้นที่ซาโดะ
เลือกหมวดหมู่
ธรรมชาติ ทิวทัศน์

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่新潟県新潟県佐渡市中興~下相川
การเดินทางขับรถประมาณ 15 นาทีจากอ่าว Ryotsu
ที่จอดรถไม่มี
หมายเหตุช่วง Hakuundai ถึง Shimoaikawa จะปิดให้บริการในฤดูหนาว ประมาณกลางพฤศจิกายนถึงปลายเมษายน

ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม

ชื่อศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวซาโดะ
หมายเลขโทรศัพท์0259-27-5000
เว็บไซต์