Michi-no-Eki Yoshikawa Toji no Sato

道の駅よしかわ杜氏の郷

選擇區域
妙高、上越地區
選擇類別
購物

基本資訊

地址新潟県上越市吉川区杜氏の郷1

洽詢單位

電話號碼025-548-2331
傳真號碼025-548-2322
網頁