Oyashirazu-koshirazu

親不知子不知

Oyashirazu-Koshirazu refers to the region within 15km of Oyashirazu Station. The area from Oyashirazu to Ichiburi Station is called Oyashirazu, and the area from Oyashirazu to Oumi Station is called Koshirazu.

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่新潟県糸魚川市 大字市振
การเดินทาง●20 minutes by foot from Oyashirazu Station (Echigo TOKImeki Railway)
●5 minutes by car from Oyashirazu IC (Hokuriku Expressway)
ที่จอดรถAvailable

ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม

ชื่อItoigawa Tourism Association
หมายเลขโทรศัพท์025-553-1785