หุบเขาหยกแม่น้ำโคตาคิ

小滝川ヒスイ峡

เต็มอิ่มไปกับธรรมชาติยิ่งใหญ่ที่บ้านเกิดของหยก

“หุบเขาหยกแม่น้ำโคตาคิ” เป็นแหล่งผลิตหยกเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นและมีสัญลักษณ์เป็นบ้านเกิดของหยกและแม่น้ำอิโตอิกาวะ ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติของญี่ปุ่น

ไม่อนุญาตให้เก็บหยกริมฝั่งแม่น้ำ แต่หยกจะไหลจากตรงนี้ไปตามแม่น้ำฮิเมะกาวะและซัดขึ้นชายฝั่งภายในเมือง ด้วยเหตุนี้ชายฝั่งใกล้ๆ จึงเรียกกันอีกอย่างว่าชายฝั่งหยกและจะเห็นคนมาเดินหาหยก

กล่าวกันว่าอัญมณีจะเริ่มแวววาวก็ต่อเมื่อได้เจียระไน แต่ลักษณะเด่นของหยกที่นี่คือความสวยงามตามธรรมชาติเพราะได้รับการเจียระไนโดยธรรมชาติจากสายน้ำของแม่น้ำ

หน้าผาใหญ่ของภูเขาเมียวโจที่ตั้งตระหง่านอยู่ในหุบเขาหยกแม่น้ำโคตาคิเป็นจุดปีนผาชื่อดัง และ “สระน้ำทาคานามิโนะอิเคะ” ที่มี “ภูเขาเมียวโจ” อยู่ด้านหลังก็เป็นทัศนียภาพที่สวยงามเช่นกัน บริเวณใกล้ๆ “สระน้ำทาคานามิโนะอิเคะ” มีทั้งร้านอาหารและร้านค้าด้วย

มีจุดชมวิวและสวนสำหรับตกปลา รวมถึงมีเส้นทางเดินเล่นเตรียมไว้เพื่อให้เพลิดเพลินกับเสน่ห์ของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ได้แบบเต็มอิ่มด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่新潟県糸魚川市 大字小滝
การเดินทาง●นั่งรถยนต์ประมาณ 40 นาทีจาก “อิโตอิกาวะ IC” ของทางด่วนโฮคุริคุ (รถบัสใหญ่กว่าขนาดกลางจะไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
ที่จอดรถ●จุดเรียนรู้แนวป้องกันชายฝั่งหุบเขาหยก : รถยนต์ทั่วไป 20 คัน (มีจุดกลับรถบัส)

●จุดชมวิวหุบเขาหยก : รถยนต์ทั่วไป 15 คัน
เวลาทำการปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤศจิกายน (ไม่สามารถสัญจรในฤดูหนาวได้เนื่องจากมีหิมะทับถม)
หมายเหตุ*ไม่อนุญาตให้เก็บหยกที่หุบเขาหยกแม่น้ำโคตาคิ

ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม

ชื่อศูนย์แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภออิโตอิกาวะ
หมายเลขโทรศัพท์025-553-1785
เว็บไซต์